Інвестиції з розумом та мінімальним ризиком: чому важливо приділяти увагу "нобелівським портфелям".

  • 22.01.2024 15:17
  • 6 хвилин читання
Інвестиції з розумом та мінімальним ризиком: чому важливо приділяти увагу "нобелівським портфелям".

Суть підходу Гаррі Марковіца полягає в використанні моделей портфельного управління, зокрема моделі Марковіца-Тобіна, для оптимального балансування портфелів. Цей підхід заснований на теорії ефективного ринку і передбачає, що інвестори мають максимізувати дохід при заданому рівні ризику або мінімізувати ризик при заданому рівні доходу. За підходом Марковіца, інвестор визначає свої фінансові цілі, ризикотерпіння та доступні активи для інвестування. Наступним кроком є побудова ефективного фронту, який відображає оптимальні комбінації активів для досягнення максимально можливих доходів при заданому рівні ризику. Інвестор обирає точку на ефективному фронті, яка відповідає його власним вимогам, зокрема отриманню задоволення від досягнення цілей і зменшенню ризиків. Підхід Марковіца дозволяє інвесторам раціонально розподіляти свій капітал між різними видами активів з метою максимізувати доходи і мінімізувати ризики. Враховуючи розподіл активів у портфелі, інвестор може зрозуміти, які види активів дають найбільшу вигоду відносно ризику, і змінювати свою стратегію на основі нових умов ринку. Підхід Гаррі Марковіца є важливим інструментом для інвесторів, які прагнуть забезпечити оптимальне управління своїми інвестиціями і досягти максимальних фінансових результатів. Його ефективне застосування може допомогти інвесторам знизити ризики і збільшити доходи, що робить його популярним серед професіоналів управління активами.

У 1952 році вчений з Америки по економіці Гаррі Марковіц опублікував теорію "Модель портфеля", яка пізніше принесла йому престижну Нобелівську премію. Ця теорія ґрунтується на простому, але революційному підході: розподілу інвестицій або, з іншими словами, диверсифікації, з метою отримання стабільного прибутку.

Маркович підтвердив, що інвестиційний портфель, що містить активи з різними рівнями ризику та каналами отримання доходу, може ефективно знизити потенційні втрати і збільшити прибуток від інвестицій.

Модель портфеля Гаррі Марковіца є дуже відомою теоретичною концепцією в області фінансів. Вона була розроблена Гаррі Марковіцем, великим економістом і лауреатом Нобелівської премії. Його модель показує, як оптимально розподілити інвестиційний портфель між різними активами з метою досягнення найвищого прибутку при мінімальному ризику. Це особливо важливо для інвесторів, які прагнуть максимізувати свої прибутки і одночасно знизити можливість втрат. Аналізуючи ринок і оцінюючи його ризики, Марковіц розробив математичну модель, яка базувалася на теорії оптимізації портфеля. Вона використовує поняття кореляції між активами, а також їх очікуваною доходністю і дисперсією. Завдяки цим показникам, модель Марковіца дозволяє інвесторам знайти оптимальне рішення щодо розподілу коштів між активами. Це дає можливість досягти максимального рівня доходності при вибраному рівні ризику.

Ключові переваги "нобелівських портфелів" для інвесторів.

Використання сервісу "нобелівські портфелі", що базується на теорії Гаррі Марковіца, має багато переваг:

  • Мінімізація ризиків: сервіс передбачає вкладання коштів у різні фінансові інструменти, такі як акції, метали, сільськогосподарські активи і т.д., з метою зниження загальної волатильності портфеля і підвищення його стійкості до ринкових шоків.
  • Різні рівні ризику: "консервативний" портфель передбачає мінімальний ризик (10%), "помірний" - середній ризик (24%), тоді як "агресивний" - великий ризик (35%). Завдяки цьому кожен інвестор може обрати найбільш відповідний для себе рівень ризику;
  • Оптимізація доходності: використання "нобелівських портфелів" дозволяє інвесторам максимізувати дохідність при заданому рівні ризику. Інвестуючи в активи з низькою або негативною кореляцією (тобто маючи малий взаємний вплив один на одного), усуваються систематичні ризики і стабілізується прибутковість.
  • Наприклад, за період з 2013 по 2023 рік "консервативний" портфель продемонстрував зростання в 31,8%, "помірний" – в 139,8%, а "агресивний" – в 1637,8%. Чимало дивно, очікувана річна прибутковість цих портфелів становить 10%, 25% і навіть до 60% відповідно.
  • Економізація зусиль інвестора: завдяки "нобелівським портфелям" сервісу, інвестор отримує готову комплектацію інструментів та рекомендацій, що стосуються інвестування, від провідних фінансових експертів. Це дозволяє уникнути необхідності витрачати час та зусилля на глибоке вивчення фінансового ринку.

Думка інвесторів

Як розпочати інвестувати

Експерти з великим досвідом на фінансових ринках допоможуть вам розібратися і освоїти основні принципи інвестування, а також розкажуть, як розпочати використання сервісу "нобелівські портфелі" і досягти прибуткового рівня. Зробіть перший крок у світ інвестицій впевнено і розсудливо, працюючи разом з справжніми фахівцями своєї галузі.